Ultralyd

Sunnmøre MR-klinikk startet i juni 2007 ultralydvirksomhet. Vi har spesialisert oss på en helsesjekk ved hjelp av ultralyd, samt 2D og 3D undersøkelser av gravide.

Ultralydsjekk
Ultralydsjekk er en omfattende helseundersøkelse som avhengig av kjønn inkluderer følgende områder og organ: 

 • Hals: Spesielt rettet mot skjoldbruskkjertelen
 • Lymfe: Undersøker størrelsen på lymfeknuter
 • Halspulsåren
 • Bryst
 • Øvre/nedre mageregion; omfatter diagnostisering av gallestein, nyrestein, samt undersøkelse av lever, bukspyttkjertel, milt, nyrer og urinblære.
 • Hovedpulsåren
 • Testikler/livmor/eggstokker
 • Prostata; spesielt rettet mot størrelse forandring. Undersøkelsen er lite egnet til kreftdiagnostikk. For dette er MR riktig bildeundersøkelsesmetode.
   

PRISER: 

 • Undersøkelse etter henvisning fra lege, kr. 1200,-
 • Undersøkelse uten henvisning fra lege, kr. 1500,- 
 • Ultralydsjekk, kr. 2200,- (bedrifter)/kr.2500,- (privatpersoner)


Ultralydkontroll av gravide 
Mange ringer til oss og spør om 3D- avbildning av foster. Vårt utstyr har mulighet for både 2D-stillbilde, 2D-bevegelse og 3D-avbildning. Generelt skal det sies at alle våre undesøkelser skal ha en medisinsk begrunnelse, men at vi skjønner at blivende foreldre senest det er fascinerende og emosjonelt å se sitt ufødte barn. Hos oss tilbyr vi ultralydundersøkelser utført fra uke 12 og fremover og bilderesultatet utgjør en liten del av denne undersøkelsen.

 
Ultralyd fra uke 12.
 •  Intrauterin intakt graviditet
 •  Antall foster
 •  Hjerteaktivitet
 •  Spontane bevegelser
 •  Graviditetslengde
 •  Resultat
 •  Bildeutskrift
 
Ultralyd fra uke 20
 • Fosterundersøkelse
 • Organstatus
 • Uterus
 • Fostervatn
 • Placenta
 • Fostervekst: beregnet ut fra ul-termin satt rundt uke 18
 • Bildeutskrift
 • USB minnepinne (+ kr. 100) 
 
Dersom undersøkelsen gir mistanke om sykdom eller avvik blir den gravide henvist videre til spesialisthelsetjenesten.
 
Resultatet av undersøkelsen avhenger av mange faktorer. Vi prøver å få god oversikt, men fosteret sitt leie kan i enkelte tilfelle gjøre det vanskelig. For eksempel ved at fosteret ligger med ryggen ut, sammenkrøllet og langt nede i bekkenet kan det være vanskelig å få frem bilder på en sånn måte som foreldrene ønsker.
Ultralyd har også andre begrensninger. Ultralydsignalene blir svekket når de går gjennom vev, det være seg mors kropp eller f.eks placenta. Dette kan resultere i en mer uklar avbildning.
 
Det er viktig å merke seg at ultralydundersøkelse ikke gir noen garanti for at en kan avdekke eventuelle avvik hos et foster. Vi tilstreber i alle tilfelle å utføre undersøkelsen så godt som det lar seg gjøre ut fra det forutsetninger som ligger til grunn der og da..
 
 
PRISER: 
 • Ultralydundersøkelse tom uke 12-15: kr. 1500,-
 • Ultralydundersøkelse f.o.m. uke 16: kr. 1800,-
 • USB minnepinne: kr. 100,-