Velkommen til  Sunnmøre MR-klinikk

Velkommen til hjemmesiden til Sunnmøre MR-Klinikk. Sunnmøre MR-klinikk tilbyr bilde-diagnostiske undersøkelser ved hjelp av magnettomografi (MR eller MRI), ultralyd og røntgen (beintetthetsmåling). Klinikken er et helprivat tilbud, noe som medfører et unikt krav til høy kompetanse og pasientvennlighet. 

I dag tilbyr vi alle de vanligste MR undersøkelsene (hode, rygg, indre organer, ledd og blodårer). I tillegg kan vi utføre mindre etterspurte undersøkelser som undersøkelse av hjertet, bryst, prostata og tynntarm. Bildene blir tolket av fire spesialister i radiologi.

Klinikkens daglige leder har i 25 år forsket på MR-bildekvalitet og utviklet nye avbildnings-sekvenser, veiledet doktorgrader og undervist i MR-faget på høyskole og universitetsnivå. 

Sunnmøre MR-klinikk har en ventetid til MR på få dager, som er landets korteste. Sjekk fanevalget "HELSE NORGE" for sammenliknende tider. 


Innen ultralyddiagnostikk tilbyr Sunnmøre MR-klinikk en omfattende ultralydsjekk. Denne kan du lese mer om under valget "ultralyd". Dersom du har spørsmål om noen av våre tilbud ta gjerne kontakt med oss

 

NYHET: FYSIOTERAPEUTER KAN HENVISE TIL SUNNMØRE MR-KLINIKK

Det er nå mulig for fysioterapeuter å henvise pasienter til Sunnmøre MR-klinikk uten å gå via fastlege eller annen faggruppe med henvisningsrett. Ordningen omfatter ikke retten til refusjon fra HELFO som betyr at pasienten betaler faktiske kostnader. Sunnmøre MR-klinikk vil garantere fullprisbetalende pasienter tilgang til MR innen maksimum 5 virkedager.