Helse Norge portalen

Portalen Helse Norge gir deg oversikten over ventetider til både bildediagnostikk og medisinsk behandling. Sunnmøre MR-klinikk har tradisjonelt en ventetid på 2-3 uker til MR undersøkelse og kortere til beintetthetsmålinger.