Helse Norge portalen

Portalen Helse Norge gir deg oversikten over ventetider til MR undersøkelser i Norge. Sunnmøre MR-klinikk har nå en generell ventetid på 2-3 virkedager til MR undersøkelse, noe som er landets korteste.