Om oss

Sunnmøre MR-klinikk AS tilbyr bildediagnostiske undersøkelser ved hjelp av magnettomografi (MR) og ultralyd. Klinikken er beliggende på Moa utenfor Ålesund og har hatt sin virksomhet siden 2003.

Vår virksomhet er helprivat og vil fra høsten 2018 ha landets korteste ventetid til MR. Vår virksomhet er rettet mot bedrifter og enkelpersoner som ser verdien av å få avklart en medisinsk problemstilling umiddelbart og uten kompromiss vedrørende undersøkelseskvalitet

Pasientene må bli henvist til oss fra primærhelsetjenesten, men også legespesialister, fysioterapeuter, kiropraktorer og tannleger kan henvise til Sunnmøre MR-klinikk. For ultralyd trenger man ikke en slik henvisning.

Klinikken er en spesialklinikk som til enhver tid forsøker å tilby MR- og ultralydundersøkelser med kort ventetid og av høy faglig og teknisk kvalitet.  Radiografene som utfører undersøkelsene og radiologene som tolker undersøkelsene har alle flere års erfaring innen disse formene for medisinsk bildediagnostikk.

Sunnmøre MR-klinikk har ansatt eget personell til å sikre at det tekniske utstyret som tilbys er alltid à jour med den raske teknologiske utviklingen i faget og at nye metoder som kontinuerlig utvikles kommer våre pasienter til nytte.