Om oss

Sunnmøre MR-klinikk AS tilbyr bildediagnostiske undersøkelser ved hjelp av magnettomografi (MR) og ultralyd. Klinikken er beliggende på Moa utenfor Ålesund og har hatt sin virksomhet siden 2003.

For magnettomografiundersøkelser har Sunnmøre MR-klinikk avtale med Helse Midt-Norge og Rikstrygdeverket slik at pasientene betaler den samme egenandel som ved de offentlige tilbudene. Ultralydtilbudet har foreløpig ikke en slik avtale. Prisliste for de ulike ultralydundersøkelsene finner du under linken "ultralyd". 

Pasientene blir henvist til oss fra primærhelsetjenesten, men også legespesialister, kiropraktorer og tannleger kan henvise til Sunnmøre MR-klinikk. For ultralyd trenger man ikke en slik henvisning.

Klinikken er en spesialklinikk som til enhver tid forsøker å tilby MR- og ultralydundersøkelser med kort ventetid og av høy faglig og teknisk kvalitet.  Radiografene som utfører undersøkelsene og radiologene som tolker undersøkelsene har alle flere års erfaring innen disse formene for medisinsk bildediagnostikk.

Sunnmøre MR-klinikk har ansatt eget personell til å sikre at det tekniske utstyret som tilbys er alltid à jour med den raske teknologiske utviklingen i faget og at nye metoder som kontinuerlig utvikles kommer våre pasienter til nytte.